Klubbens regler og faciliteter

Generelle regler


 1. Hundens efterladenskaber fjernes. Der er står en skraldespand ved klubhuset til formålet.
 2. Det er forbudt at anvende pig- og elhalsbånd. Brug det bedst egnede halsbånd eller sele og førerline.  
 3. VIGTIG. Der gives besked til sin træner senest Torsdag om man kommer til træning, Så trænerne har mulighed for at planlægge en god træning.
 4. Instruktørens opgave er at instruere og vejlede, samt afhjælpe fejl og problemer. Det er din ret at undlade at træne dele af programmet, men forklar instruktøren dit synspunkt. På den måde kan evt. misforståelser undgås/rettes.
 5. Træning med instruktør er ca. 1. time om ugen. Alle klubbens medlemmer er velkomne til at benytte træningsarealet, når de har lyst, men vis hensyn, hvis der er andre.
 6. Korporlig afstraffelse som slag og spark må IKKE finde sted. Det medfører bortvisning.
 7. Undlad at fodre hunden før træning. Er du i tvivl, så spørg din instruktør.
 8. ALLE hunde skal føres i line på klubbens arealer.
 9. Hunde, der viser sygdomstegn, må ikke komme på træningspladsen.
 10. Sørg for at være fornuftigt påklædt!
 11. Stil spørgsmål. Kom med ris og ros til hjælp for dig selv og dermed foreningen.
 12. Alle vores aktiviteter foregår i et røgfrit miljø, men rygere er også velkomne. Vi vil dog blot hold alle aktiviteter, samt klub- og mødelokaler røgfrie.

Give hundeklub har klubhus og udendørs arealer på adressen Bækvej 7, 7323 Give, Farre.

Klubhuset:
I forbindelse med træning kan alle medlemmer og deres familie/venner benytte klubhuset. Det er gratis at lave kaffe og te, eller tage en øl eller sodavand. Hunde må gerne medbringes i klubhuset, men med respekt for mennesker og klubhuset lokaler og remedier. 

Parkering:
Benyt venligst parkeringspladsen til venstre side for klubhuset og omme i baggården. Undgå parkering foran klubhuset. 

Træningspladsen:
Vi har alle arealer omkring klubhuset til vor disposition. Der er indhegning ned til togskinnerne og i begge ender af sportpladsen. Der skal samles efterladenskaber op efter hunden. Der er placeret en skraldespand ved nedgangen til klubhuset.

Toilet Der er mulighed for at få vasket sine hænder og gå på toilet. Toilettet er beliggende i den gamle skoles omklædningsrum. Indgangen forefindes ved ståltrappen fra banerne og døren vil være mærket med skilt om toilet.